Tehnike

V ambulanti izvajamo razlicne terapije, pri cemer upoštevamo posamezne primere in potrebe pacientov.

Ambulanta nudi naslednje specificne terapevtske tehnike, za katere tudi skrbi, da jih skozi cas stalno posodablja in izboljšuje: